Dòng Cơ hội Alberta (The Alberta Opportunity Stream) ra mắt vào tháng 6 năm 2018 và thay thế dòng Tuyển dụng Chiến lược và Hướng vào Người sử dụng lao động (Employer-Driven Stream and Strategic Recruitment Stream) của tỉnh.

Nó được thiết kế để đơn giản hóa quy trình đăng ký Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP), giảm thời gian chờ đợi và làm cho hệ thống trở nên công bằng hơn cho các ứng viên và nhà tuyển dụng.

Các Yêu cầu Đối với Dòng Cơ hội Alberta là gì?

Các ứng viên phải đáp ứng một số loại yêu cầu để đủ điều kiện cho Dòng Cơ hội của Alberta. Trừ khi có quy định khác, tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng tại thời điểm nộp đơn đăng ký và tại thời điểm AINP đánh giá đơn đăng ký.

1. Yêu cầu về cư trú và giấy phép lao động

Các ứng cử viên đủ điều kiện phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ tại Canada cho phép họ làm việc.

Giấy phép lao động hợp lệ phải dựa trên:

  • Đánh giá tác động thị trường lao động (Positive Labour Market Impact Assessment – LMIA).
  • Miễn LMIA thông qua các hiệp định thương mại quốc tế, chuyển giao giữa các công ty, International Experience Canada hoặc Mobilité Francophone.
  • Giấy phép Làm việc Sau Đại học.
  • Các ứng cử viên phải làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện.

Ứng viên không đủ điều kiện:

  • Những người tị nạn, những người đang bị khiếu nại hoặc thủ tục loại bỏ;
  • Cư dân tạm thời sống bên ngoài Alberta;
  • Cư dân tạm thời về tình trạng ngụ ý hoặc tình trạng khôi phục

2. Yêu cầu nghề nghiệp

Để đủ điều kiện cho Dòng Cơ hội của Alberta, bạn phải đang làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện ở Alberta.

Hầu hết các nghề theo Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) cấp độ kỹ năng 0, A, B, C và D đều đủ điều kiện theo AINP.

Không giống như một số tỉnh khác, AINP không dành cho các ứng viên có nghề nghiệp xuất hiện trong một danh sách nhất định. Đúng hơn, tỉnh công bố danh sách các ngành nghề không đủ điều kiện.

Người có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp cũng phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung:

  • Nghề nghiệp hiện tại của bạn phải liên quan đến ngành học của bạn ở Alberta;
  • Nếu ứng viên gửi đơn đăng ký sau tháng 11 năm 2020, ứng viên có thể làm việc trong một ngành nghề mà trước đây nằm trong danh sách “LMIA từ chối xử lý” của IRCC.

3. Yêu cầu về ngôn ngữ

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tại thời điểm nộp đơn, ứng viên phải cung cấp kết quả kiểm tra cho thấy:

  • Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada tối thiểu CLB 5 cho tất cả các kỹ năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, dành cho các ứng viên đăng ký theo NOC 0, A và B.
  • CLB 4 tối thiểu cho tất cả các kỹ năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, cho các ứng viên đăng ký theo NOC C và D.
  • Chỉ những người đăng ký theo mã NOC 3413 (Trợ lý y tá, nhân viên y tế và nhân viên dịch vụ bệnh nhân) phải cung cấp điểm kiểm tra ngôn ngữ tối thiểu của CLB / NCLC 7 cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

4. Yêu cầu về học vấn 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các ứng cử viên phải hoàn thành tối thiểu trung học phổ thông tương đương với tiêu chuẩn của Alberta. Cần phải có Đánh giá chứng chỉ giáo dục nếu chứng chỉ giáo dục lấy được bên ngoài Canada.

Người có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp cũng phải:

Nếu ứng viên đã được nhận và đăng ký vào chương trình của mình trước ngày 1 tháng 4 năm 2019, thông tin xác thực của bạn phải được cấp bởi một tổ chức đã được phê duyệt và là một trong những thông tin sau:

  • Chứng chỉ hoặc chứng chỉ sau đại học tối thiểu một năm.
  • Chương trình văn bằng tối thiểu hai năm.
  • Bằng cử nhân đại học.
  • Bằng cấp, chứng chỉ hoặc văn bằng tốt nghiệp.

Nếu ứng viên được nhận và đăng ký vào chương trình chứng chỉ của Alberta vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2019, thông tin xác thực của bạn phải nằm trong danh sách được phê duyệt của Dòng Cơ hội Alberta.

5. Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Tại thời điểm nộp đơn, ứng viên phải có:

  • Tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong công việc hiện tại của bạn ở Alberta trong vòng 18 tháng qua; hoặc
  • Tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của bạn ở Canada và/ hoặc ở nước ngoài trong vòng 30 tháng qua (kết hợp kinh nghiệm đạt được ở Alberta, ở Canada (ngoài Alberta) và / hoặc ở nước ngoài).
  • Là người có Giấy phép Làm việc Sau khi Tốt nghiệp, ứng viên phải có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian:

   • nghề nghiệp hiện tại của ở Alberta trong vòng 18 tháng qua VÀ
   • trong một nghề nghiệp liên quan đến việc học của bạn để được cấp chứng chỉ được Alberta chấp thuận tại một cơ sở giáo dục được Alberta chấp thuận.

Các yêu cầu bổ sung:

  • Kinh nghiệm làm việc phải là toàn thời gian, cùng ngành nghề với nghề nghiệp hiện tại của bạn, được ủy quyền nếu đạt được ở Canada;
  • Phải có giấy phép, đăng ký hoặc chứng nhận cần thiết để làm việc trong công việc hiện tại của bạn ở Alberta;

Các Đề nghị Việc làm Đủ điều kiện:

Ứng viên phải có lời mời làm việc toàn thời gian xác đáng từ một chủ lao động ở Alberta để làm việc trong nghề nghiệp hiện tại của bạn ở Alberta và đang làm việc toàn thời gian cho chủ lao động ở Alberta trong nghề nghiệp đó;

Thư mời làm việc  phải có chữ ký của bạn và người sử dụng lao động ở Alberta của ứng viên và phải:

  • Làm việc liên tục, được trả lương,
  • Làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ / tuần trong 12 tháng),
  • Làm việc trong công việc hiện tại của và
  • Làm việc cho một nghề nghiệp AINP đủ điều kiện mà bạn có giấy phép lao động đáp ứng các yêu cầu của giấy phép lao động AINP.

Những cá nhân sau đây không đủ điều kiện, ngay cả khi họ có lời mời làm việc 30 giờ một tuần hoặc hơn trong khoảng thời gian 12 tháng:

  • Nhân viên bán thời gian, bất kể giờ làm việc của họ,
  • Các nhà thầu độc lập, chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên đại lý tạm thời, hoặc
  • Nhân viên làm việc tại Alberta tại một nơi làm việc không được phân vùng cho các hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chẳng hạn như kinh doanh tại nhà
  • Những nhân viên không làm việc tại cơ sở ở Alberta, chẳng hạn như những người làm việc tại một địa điểm “ảo” hoặc làm việc từ xa từ một địa điểm bên ngoài Alberta.
Đăng ký tư vấn

Canada.com.vn

Share this: