định cư Alberta - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư Alberta

Chương trình đề cử nhập cư Alberta (AINP)

Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP) được thiết kế cho những cá nhân có kỹ năng và khả năng để lấp đầy tình trạng thiếu lao động ở Alberta. Alberta là một trong ba tỉnh Prairie của Canada, nằm ở Tây Canada. Đây là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển […]

Dòng Cơ hội Alberta (The Alberta Opportunity Stream)

Dòng Cơ hội Alberta (The Alberta Opportunity Stream) ra mắt vào tháng 6 năm 2018 và thay thế dòng Tuyển dụng Chiến lược và Hướng vào Người sử dụng lao động (Employer-Driven Stream and Strategic Recruitment Stream) của tỉnh. Nó được thiết kế để đơn giản hóa quy trình đăng ký Chương trình Đề cử […]

Thông tin về Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta

Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta nhằm vào những sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta, những người muốn thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp trong tỉnh.  Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại […]

6 điều kiện chương trình chủ trang trại Alberta

Chương trình chủ trang trại Alberta (Alberta Self-Employed Farmer Stream) do Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP) phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Alberta quản lý, nhắm mục tiêu đến những ứng viên có kỹ năng quản lý trang trại và đủ nguồn tài chính để đầu tư […]

Dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta cho sinh viên nước ngoài

Dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta (FGSVS) cho sinh viên nước ngoài là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho những sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn nước ngoài từ bên ngoài Canada, những người muốn thành lập các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp sáng […]

Các yêu cầu đối của Alberta Express Entry Stream

Alberta Express Entry Stream cho phép tỉnh bang đề cử một số lượng hạn chế các ứng viên đủ tiêu chuẩn từ hệ thống Express Entry của liên bang. Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được chọn trực tiếp từ nhóm Express Entry bởi Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP). Ứng viên […]