Alberta Express Entry Stream cho phép tỉnh bang đề cử một số lượng hạn chế các ứng viên đủ tiêu chuẩn từ hệ thống Express Entry của liên bang.

Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được chọn trực tiếp từ nhóm Express Entry bởi Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP). Ứng viên phải nhận được Notification of Interest trước khi có thể nộp đơn đăng ký.

Dòng này nhằm vào các ứng cử viên có mối quan hệ chặt chẽ với Alberta, những người giúp thúc đẩy nền kinh tế và tăng tính đa dạng. Sinh viên tốt nghiệp quốc tế cũng sẽ được mời.

Các yêu cầu đối với Alberta Express Entry Stream là gì?

Để đủ điều kiện nhận được thông báo quan tâm, ứng viên phải:

  • Có một hồ sơ Express Entry đang hoạt động trong nhóm Express Entry liên bang.
  • Đã tuyên bố quan tâm đến việc nhập cư lâu dài đến Alberta.
  • Đang làm việc trong một công việc hỗ trợ sự phát triển và đa dạng hóa kinh tế của Alberta.
  • Có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện CRS tối thiểu là 300 điểm.

Lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng Albertan hoặc kinh nghiệm làm việc ở Alberta

  • Đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học của Canada.
  • Có một người thân đang sống ở Alberta: cha mẹ, con cái và/ hoặc anh chị em ruột.

Các yếu tố làm giảm cơ hội nhận được Notification of Interest của ứng viên:

  • Hồ sơ Express Entry sẽ hết hạn trong vòng 3 tháng tới.
  • Ứng viên làm việc trong một nghề nghiệp không đủ điều kiện.

AINP Rút hồ sơ

AINP thường xuyên xem xét hồ sơ của ứng viên trong nhóm Express Entry liên bang và gửi Notifications of Interest mời ứng viên đăng ký đề cử. Thông tin chi tiết của mỗi lần rút thăm thường được công bố khoảng một tháng sau ngày bốc thăm.

Tìm hiểu thêm: Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta

Canada.com.vn

Share this: