Express Entry Stream - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Express Entry Stream

Yêu cầu các chương trình định cư Canada khi nộp thường trú nhân

I. Chương trình định cư Canada Federal Skilled Worker Program – Tay nghề kỹ năng Liên Bang Để nộp đơn xin nhập cư theo diện tay nghề theo chương trình định cư canada này, người nộp đơn phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây: II. Chương trình định cư Canada Federal Skilled Trades […]

Thư mời nộp hồ sơ thường trú nhân (ITA)

Các ứng viên nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) sẽ đủ điều kiện để đăng ký hồ sơ thường trú nhân tại Canada. Các ứng viên nhận được ITA cũng sẽ nhận được thông báo từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết họ nên đăng ký chương […]

Chương trình Express Entry đối với định cư tay nghề

I. Tổng quan về chương trình Express Entry  Những người nhập cư có tay nghề cao có thể sử dụng hệ thống Canada’s Express Entry nộp đơn để trở thành thường trú nhân của Canada. Hệ thống chương trình Express Entry quản lý các đơn xin nhập cư có tay nghề cao và chấp nhận […]

Điều kiện nhập cư Canada cho người lao động có tay nghề cao

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, Chính phủ Canada đã triển khai hệ thống Nhập cư Express Entry theo Economic class bao gồm Chương trình Federal Skilled Worker. Dưới hệ thống Express Entry, Người lao động có tay nghề cao của Liên bang trên 347 ngành nghề đủ điều kiện nhập cư canada, để […]

Hệ thống xếp hạng toàn diện – Comprehensive Ranking System (CRS)

Tất cả các ứng viên nhập cư có tay nghề cao đủ điều kiện cho Hệ thống Express Entry sẽ được xếp vào một nhóm các ứng viên. Các ứng viên trong nhóm Express Entry sau đó được xếp hạng bằng cách sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). CRS được sử dụng […]

Các Nghề nghiệp Đủ Điều kiện của Chương trình Federal Skilled Worker

Ngày 31/31/2015, Chính phủ Canada đã triển khai hệ thống Nhập cư Express Entry theo Economic class bao gồm Chương trình Federal Skilled Worker. Dưới hệ thống Express Entry, Người lao động có tay nghề cao của Liên bang trên 347 ngành nghề đủ điều kiện nhập cư canada đáp ứng các tiêu chí đầu […]

Chương trình đề cử nhập cư Alberta (AINP)

Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP) được thiết kế cho những cá nhân có kỹ năng và khả năng để lấp đầy tình trạng thiếu lao động ở Alberta. Alberta là một trong ba tỉnh Prairie của Canada, nằm ở Tây Canada. Đây là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển […]

Thông tin về Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta

Chương trình Doanh nhân dành cho sinh viên quốc tế Alberta nhằm vào những sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta, những người muốn thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp trong tỉnh.  Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại […]

Dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta cho sinh viên nước ngoài

Dòng visa khởi nghiệp định cư Alberta (FGSVS) cho sinh viên nước ngoài là một chương trình nhập cư kinh tế dành cho những sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn nước ngoài từ bên ngoài Canada, những người muốn thành lập các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp sáng […]