định cư Ontario - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư Ontario

Bảng xếp hạng 25 nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada cho người nhập cư

Canada đã công bố Bảng xếp hạng mới về những nơi tốt nhất để sinh sống ở Canada. Ngoài là những nơi tốt nhất để định cư, đây cũng là những địa điểm phù hợp cho những người làm việc và học tập tại nhà. Trong danh sách, có đến hơn một nửa cộng đồng […]

Chương trình định cư tỉnh bang Ontario

Định cư tỉnh bang Ontario – Ontario là tỉnh bang đông dân nhất của Canada, nơi có Ottawa là thủ đô của quốc gia và thành phố lớn nhất của nó là Toronto. Đây là tỉnh bang sản xuất hàng đầu của Canada và có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, phần lớn […]

Dòng Sinh Viên Quốc Tế Canada – International Students streams

Ontario quản lý hạng mục Nguồn nhân lực nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế Canada có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh Ontario. Dưới hạng mục này, OINP có hai dòng liên quan đến […]

Định cư nguồn nhân lực – Express Entry streams

Ontario quản lý hạng mục Định cư nguồn nhân lực – Human Capital Category nhằm nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh bang Ontario. OINP điều hành 3 […]

Hạng mục định cư diện tay nghề Ontario

Hạng mục Định cư diện tay nghề Ontario – Employer Job offer Category thay thế hạng mục Employer Pre-Screened sự khác biệt chính là ứng viên sẽ nộp hồ sơ, không phải nhà tuyển dụng.  Các cá nhân chỉ có thể nộp đơn theo hạng mục này nếu họ có sự hỗ trợ của một […]

Định cư Ontario diện doanh nhân (Entrepreneur Stream) – Business Category

Định cư Ontario diện doanh nhân – Ontario Entrepreneur Stream (OES) nhằm vào các cá nhân từ bên ngoài Canada, những người muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp đã tồn tại ở Ontario. Các bước nộp hồ sơ Chương trình Định cư Ontario diện doanh nhân Dòng Doanh nhân bao gồm […]