I. Chương trình định cư Canada Federal Skilled Worker Program – Tay nghề kỹ năng Liên Bang

Để nộp đơn xin nhập cư theo diện tay nghề theo chương trình định cư canada này, người nộp đơn phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc của ứng viên phải:

 • Bao gồm ít nhất một năm làm việc liên tục, toàn thời gian hoặc bán thời gian
 • Được trả lương
 • Đã có được trong vòng mười năm qua
 • Bao gồm công việc thuộc loại kỹ năng 0, trình độ kỹ năng A hoặc trình độ kỹ năng B của hệ thống Phân loại nghề nghiệp quốc gia – National Occupation Classification (NOC) 

Kinh nghiệm làm việc toàn thời gian của ứng viên sẽ đủ điều kiện cho chương trình này nếu ứng viên đã làm việc 30 giờ một tuần trong suốt 12 tháng.

Kinh nghiệm làm việc bán thời gian của ứng viên sẽ đủ điều kiện cho chương trình này nếu:

 • Người nộp đơn đã làm việc 15 giờ một tuần trong suốt 24 tháng, hoặc
 • Ứng viên đã làm việc 30 giờ một tuần trong 12 tháng với nhiều hơn một công việc.

Lưu ý: Tất cả các ứng viên phải có khả năng chứng minh rằng các nhiệm vụ được thực hiện trong quá trình làm việc của họ phù hợp với các nhiệm vụ được liệt kê trong danh sách Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia – NOC mà họ đã chọn.

Yêu cầu về khả năng ngôn ngữ

Tất cả các ứng viên theo chương trình này phải thực hiện một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh rằng họ có đủ kỹ năng ngôn ngữ tại Canada. Các bài kiểm tra ngôn ngữ đánh giá khả năng của ứng viên liên quan đến các kĩ năng: Nghe (Listening); Nói (Speaking); Đọc (Reading); Viết (Writing) 

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, người nộp đơn phải có kỹ năng ngôn ngữ tương đương với ít nhất Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada CLB 7 trong tất cả các kĩ năng. Tất cả các ứng viên phải bao gồm kết quả kiểm tra ngôn ngữ của họ trong hồ sơ Express Entry. Hơn nữa, kết quả kiểm tra ngôn ngữ chỉ được sử dụng trong việc nộp hồ sơ thường trú nhân nếu các kết quả này có giá trị không quá 2 năm. 

Yêu cầu về bằng cấp và trình độ học vấn

Tất cả các ứng viên theo chương trình này phải có:

 • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của Canada, hoặc
 • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của nước ngoài và một báo cáo được Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada phê duyệt chứng minh rằng bằng tốt nghiệp nước ngoài tương đương với bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của Canada.

  Chứng minh tài chính

  Nói chung, những người nộp đơn theo chương trình này phải chứng minh được rằng họ có đủ tiền để nuôi bản thân và gia đình khi họ đến Canada. Người nộp đơn sẽ KHÔNG phải chứng minh rằng họ có đủ tiền nếu:

  • Họ hiện có thể làm việc hợp pháp ở Canada, và
  • Họ có một lời mời làm việc hợp lệ từ một nhà tuyển dụng ở Canada.

   Các yêu cầu khác

   • Không bị cấm nhập cảnh vào Canada
   • Có kế hoạch sống bên ngoài tỉnh Quebec.

   Nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu được đề cập ở trên, họ sẽ được đánh giá dưới hệ thống điểm CRS  để xác định xem họ có đủ điều kiện cho chương trình này hay không. Để vượt qua bài đánh giá này, ứng viên phải đạt ít nhất 67 trên 100 điểm. Các yếu tố được đánh giá theo lưới điểm bao gồm:

   • Kỹ năng ngôn ngữ
   • Học vấn 
   • Kinh nghiệm làm việc
   • Tuổi
   • Một lời mời làm việc hợp lệ (Valid Job offer) 
   • Người nộp đơn có khả năng định cư thành công ở Canada hay không 

   Nếu một ứng viên đạt được ít nhất 67 trong số 100 điểm, họ sẽ có thể truy cập vào hệ thống Express Entry.

   Lưu ý:

   Người nộp đơn có thể bao gồm vợ / chồng hoặc bạn đời trong đơn đăng ký của họ,khuyến khích thành viên của mối quan hệ có nhiều khả năng đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được đề cập ở trên làm người nộp đơn chính. Bạn đời bất kỳ người nào đã sống với đương đơn trong mối quan hệ vợ chồng hơn một năm, có thể bao gồm các đối tác đồng giới hoặc khác giới.

   II. Chương trình định cư Canada Federal Skilled Trades Program – Tay nghề nhóm thợ Liên Bang

   Để nộp đơn xin định cư canada diện tay nghề theo chương trình này, người nộp đơn phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:

   Kinh nghiệm làm việc

   • Lên kế hoạch sống bên ngoài Quebec
   • Không bị cấm nhập cảnh vào Canada
   • Đã hoàn thành ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại có tay nghề cao trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Các ứng viên sẽ được coi là đã hoàn thành yêu cầu này nếu:
   • Họ đã làm việc 30 giờ mỗi tuần trong trong suốt hai năm
   • Họ đã làm việc 15 giờ một tuần trong trong suốt bốn năm
   • Có lời mời làm việc toàn thời gian cho công việc sẽ diễn ra trong thời gian ít nhất một năm HOẶC có chứng chỉ năng lực về thương mại có tay nghề cao do chính quyền tỉnh bang cấp.

    Yêu cầu bằng cấp và trình độ học vấn

    Không có yêu cầu về trình độ học vấn đối với chương trình này. Tuy nhiên, ứng viên sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu họ sở hữu:

    • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của Canada, hoặc
    • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của nước ngoài và một bản báo cáo được Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada phê duyệt chứng minh rằng bằng tốt nghiệp nước ngoài tương đương với bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của Canada.

    Yêu cầu về khả năng ngôn ngữ

    Tất cả các ứng viên theo chương trình này phải thực hiện một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh rằng họ có đủ kỹ năng ngôn ngữ tại Canada. Các bài kiểm tra ngôn ngữ đánh giá khả năng của ứng viên liên quan đến các kĩ năng: Nghe (Listening); Nói(Speaking); Đọc (Reading); Viết (Writing).

    Để đủ điều kiện tham gia chương người nộp đơn phải thực hiện bài kiểm tra ngôn ngữ được chính phủ phê duyệt và đạt yêu cầu.

    • Ít nhất CLB 5 đối với kỹ năng nói và nghe
    • Ít nhất CLB 4  đối với kỹ năng đọc và viết

    Tất cả các ứng viên phải bao gồm kết quả kiểm tra ngôn ngữ của họ trong hồ sơ Express Entry. Hơn nữa, kết quả kiểm tra ngôn ngữ chỉ được sử dụng trong việc nộp hồ sơ thường trú nhân nếu các kết quả này có giá trị không quá 2 năm.

    Yêu cầu chuyên môn

    Các ứng viên tham gia chương trình Tay nghề nhóm thợ Liên Bang phải có khả năng chứng minh rằng kinh nghiệm chuyên môn của họ thuộc một trong các danh mục Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia – NOC được liệt kê bên dưới.

    • Industrial, Electrical and Construction Trades (Group 72) – Kinh doanh Công nghiệp, Điện và Xây dựng
    • Maintenance and Equipment Operation Trades (Group 73) – Công việc Bảo trì và Vận hành Thiết bị
    • Supervisors and Technical Jobs in Natural Resources, Agriculture and Related Production (Group 82) – Giám sát và Công việc Kỹ thuật trong Tài nguyên Thiên nhiên, Nông nghiệp và Sản xuất Liên quan
    • Processing, Manufacturing and Utilities Supervisors and Central Control Operators (Group 92) – Người giám sát chế biến, sản xuất và tiện ích và người vận hành điều khiển trung tâm
    • Chefs and Cooks (Group 632) – Đầu bếp và Phụ bếp
    • Butchers and Bakers (Group 633) – Người bán thịt và thợ làm bánh

    Lưu ý

    Người nộp đơn có thể bao gồm vợ / chồng hoặc bạn đời trong đơn đăng ký của họ,khuyến khích thành viên của mối quan hệ có nhiều khả năng đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được đề cập ở trên làm người nộp đơn chính. Bạn đời bất kỳ người nào đã sống với đương đơn trong mối quan hệ vợ chồng hơn một năm, có thể bao gồm các đối tác đồng giới hoặc khác giới.

    III. Chương trình định cư Canada Canada Experience Class Program (CEC) – Chương trình kinh nghiệm làm việc Liên Bang

    Để nộp đơn xin nhập cư theo diện tay nghề theo chương trình này, người nộp đơn phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:

    Kinh nghiệm làm việc

    Đã hoàn thành ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc có tay nghề cao ở Canada trong vòng ba năm kể từ ngày nộp đơn. Kinh nghiệm làm việc có tay nghề cao ở Canada phải có được một cách hợp pháp và có sự cho phép của chính phủ. Ứng viên sẽ được coi là đã hoàn thành yêu cầu này nếu:

    • Họ đã làm việc 30 giờ mỗi tuần trong suốt một năm, hoặc 
    • Họ đã làm việc 15 giờ một tuần trong trong suốt hai năm

    (Lưu ý: Kinh nghiệm làm việc có được khi tự kinh doanh hoặc là sinh viên toàn thời gian KHÔNG được tính theo chương trình này).

    • Đã làm bài kiểm tra ngôn ngữ được chính phủ phê duyệt và đạt được Trình độ chuẩn ngôn ngữ Canada
    • Lên kế hoạch sống bên ngoài Quebec
    • Không bị cấm nhập cảnh vào Canada

    Nghề nghiệp đủ điều kiện cho Chương trình CEC

    Các ứng viên tham gia chương trình Canada Experience Class phải có khả năng chứng minh rằng kinh nghiệm làm việc của họ thuộc một trong các loại Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia được liệt kê dưới đây:

    • Các công việc quản lý (kỹ năng NOC cấp độ 0)
    • Công việc chuyên nghiệp (NOC loại kỹ năng A)
    • Công việc kỹ thuật và nghề có kỹ năng (kỹ năng NOC loại B)

     Yêu cầu về bằng cấp và trình độ học vấn

     Không có yêu cầu về trình độ học vấn đối với chương trình này. Tuy nhiên, ứng viên sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu họ sở hữu:

     • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của Canada, hoặc
     • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của nước ngoài và một bản báo cáo được Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada phê duyệt chứng minh rằng bằng tốt nghiệp nước ngoài tương đương với bằng tốt nghiệp trung học hoặc sau trung học của Canada.

      Yêu cầu về khả năng ngôn ngữ

      Tất cả các ứng viên theo chương trình này phải thực hiện một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh rằng họ có đủ kỹ năng ngôn ngữ tại Canada. Các bài kiểm tra ngôn ngữ đánh giá khả năng của ứng viên liên quan đến các kĩ năng: Nghe (Listening); Nói (Speaking); Đọc (Reading); Viết (Writing)

      Có các yêu cầu khác nhau về khả năng ngôn ngữ đối với các nghề nghiệp đủ điều kiện khác nhau theo chương trình CEC

      • Nếu ứng viên có kinh nghiệm trong công việc quản lý (kỹ năng NOC loại 0) hoặc một công việc chuyên nghiệp (kỹ năng NOC loại A), ứng viên đạt được ít nhất CLB 7 trong tất cả các kĩ năng.
      • Nếu ứng viên có kinh nghiệm trong một công việc kỹ thuật hoặc thương mại có tay nghề cao (kỹ năng NOC loại B), ứng viên phải đạt được ít CLB 5 trong tất cả các kĩ năng.

      Tất cả các ứng viên phải bao gồm kết quả kiểm tra ngôn ngữ của họ trong hồ sơ Express Entry. Hơn nữa, kết quả kiểm tra ngôn ngữ chỉ được sử dụng trong việc nộp hồ sơ thường trú nhân nếu các kết quả này có giá trị không quá 2 năm.

      Lưu ý:

      Người nộp đơn có thể bao gồm vợ / chồng hoặc bạn đời trong đơn đăng ký của họ,khuyến khích thành viên của mối quan hệ có nhiều khả năng đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được đề cập ở trên làm người nộp đơn chính. Bạn đời bất kỳ người nào đã sống với đương đơn trong mối quan hệ vợ chồng hơn một năm, có thể bao gồm các đối tác đồng giới hoặc khác giới.

      Canada.com.vn

Share this: