Bộ Di trú Canada (IRCC) đã mời các ứng viên nộp hồ sơ thường trú nhân (PR) trong 2 đợt rút thăm Express Entry cuối tháng 2/2024.  

Trong đợt rút hồ sơ ngày 28/02/2024, có 1.410 ứng viên có điểm CRS (điểm xếp hạng toàn diện từ hệ thống Express Entry) tối thiểu là 534. Đây là một đợt rút hồ sơ chung, từ cả ba chương trình định cư Liên bang do hệ thống Express Entry quản lý.  

Tiếp theo đó vào ngày 29/02/2024, Bộ đã phát hành 2.500 Thư mời (ITA) trong một cuộc rút thăm có mục tiêu cụ thể, dành cho các ứng viên có trình độ tiếng Pháp tốt. Các ứng viên được yêu cầu có điểm CRS tối thiểu là 336. 

Kết quả rút hồ sơ vào cuối tháng 2/2024 cho thấy một tháng hoạt động năng suất của hệ thống nhập cư Liên bang. Không tính đợt rút thăm vào ngày cuối tháng, thì đã có đến 13.610 ứng viên nhận được ITA trong 5 đợt rút thăm trước đó. Hai trong số đó là rút thăm chung và còn lại là ba đợt rút thăm có mục tiêu cụ thể dành cho các ứng viên có trình độ tiếng Pháp tốt, các ngành nghề chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, thực phẩm nông nghiệp.

Bộ di trú Canada tổ chức hai đợt rút hồ sơ Express Entry cuối tháng 22024


Tổng hợp các kết quả rút hồ Express Entry trong năm 2024

Ngày  Loại đợt rút  Số lượng ITA  Điểm CRS tối thiểu 
29/02  Pháp ngữ  2500  336 
28/02  Chung  1470  534 
16/02  Ngành nông nghiệp & thực phẩm nông nghiệp  150  437 
14/02  Ngành y tế  3500  422 
13/02  Chung  1490  535 
01/02  Pháp ngữ  7000  365 
31/01  Chung  730  541 
23/01  Chung  1040  543 
10/01  Chung  1510  546 

IRCC thông báo duy trì các nhóm ngành mục tiêu của Express Entry trong năm 2024 

Vào tháng 5 năm 2023, Bộ đã giới thiệu các đợt rút hồ sơ có mục tiêu cụ thể dành cho những ứng viên có thể chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí cho một trong sáu hạng mục rút thăm Express Entry mới, bao gồm các ngành sau: 

  • Nhóm ngành chăm sóc sức khỏe 
  • Các ngành nghề về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) 
  • Các ngành nghề kỹ thuật như thợ mộc, thợ sửa ống nước và xây dựng 
  • Nhóm ngành vận tải 
  • Nhóm ngành nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp 
  • Các ứng viên có trình độ tiếng Pháp tốt 

Vào thời điểm thông báo, Bộ cho biết sẽ xem xét các danh mục này và thực hiện bất kỳ thay đổi nào nếu thấy cần thiết. Kể từ ngày 13 tháng 2, IRCC đã xác nhận rằng các danh mục này sẽ không có thay đổi trong năm 2024. 

Các danh mục được chọn sau khi tham khảo ý kiến với các bên liên quan của IRCC như chính quyền tỉnh bang và vùng lãnh thổ, các cơ quan hỗ trợ dịch vụ an sinh, các doanh nghiệp và người sử dụng lao động Canada. 

Các ứng viên đáp ứng tiêu chí cho một trong các hạng mục nói trên phải đáp ứng điều kiện cho một trong ba chương trình do Express Entry quản lý để được xem xét. 

Express Entry là gì? 

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư. Hệ thống này tồn tại để giúp đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ cho các ứng viên nhập cư diện đóng góp kinh tế trong ba chương trình: Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang, Lao động có kinh nghiệm tại Canada và Chương trình Nhóm thợ Lành nghề Liên bang. 

Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) để chấm điểm dựa trên các yếu tố liên quan đến nhân lực như nghề nghiệp, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc và độ tuổi. Các ứng viên có điểm cao nhất sẽ có khả năng nhận được Thư mời (ITA) để nộp hồ sơ thường trú nhân (PR).  

Các ứng viên có Thư đề cử của tỉnh bang (Certificate of Nomination) thông qua các chương trình để cử tỉnh bang có liên kết với Express Entry có thể đạt được thêm 600 điểm CRS. Điều này gần như đảm bảo cơ hội nhận được ITA trong các đợt rút thăm của Express Entry. 

Sau khi ứng viên Express Entry nhận được ITA, sẽ có 60 ngày để nộp hồ sơ xin thường trú nhân (PR) lên Bộ di trú, nhằm đạt được tư cách Thường trú nhân Canada 

Số lượng ITA được cấp thông qua Express Entry trong năm 2024  

Theo Kế hoạch chỉ tiêu nhập cư của IRCC, Bộ có kế hoạch chào đón 110.770 thường trú nhân mới vào năm 2024 thông qua Express Entry. Điều này thể hiện sự gia tăng đáng kể so với năm ngoái, trong đó chính phủ đặt mục tiêu 82.880 người nhập cư mới trở thành thường trú nhân Canada thông qua hệ thống này. Vào năm 2025 và 2026, con số này sẽ được thiết lập ổn định ở mức 117.500. 

Bắt đầu từ năm 2025, mức phân bổ của Canada dành cho thường trú nhân mới thông qua diện đề cử tỉnh bang (PNP) sẽ tăng lên 120.000 — tạo nên các lộ trình nhập cư tỉnh bang ưu thế, là con đường chính của Canada để chào đón những người nhập cư diện đóng góp kinh tế.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: