Vào ngày 1 tháng 1 năm 2015, Chính phủ Canada đã triển khai hệ thống Nhập cư Express Entry theo Economic class bao gồm Chương trình Federal Skilled Worker.

Dưới hệ thống Express Entry, Người lao động có tay nghề cao của Liên bang trên 347 ngành nghề đủ điều kiện nhập cư canada, để đáp ứng các tiêu chí đầu vào tối thiểu, gửi hồ sơ Expression of Interest đến Express Entry Pool. Hồ sơ của các ứng viên trong nhóm được xếp hạng theo Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS. Các ứng cử viên được xếp hạng cao nhất sẽ được xem xét để được mời nộp đơn xin thường trú. Các ứng cử viên nhận được lời mời phải nộp đầy đủ đơn đăng ký trong vòng 90 ngày.

Lao động có tay nghề cao của Liên bang là những người có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi và khả năng ngôn ngữ phù hợp với một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada và được chọn theo hệ thống Nhập cư Express Entry để đăng ký thường trú.

Để đủ điều kiện nhập cư Canada vào nhóm Express Entry với tư cách là Công nhân có tay nghề cao của Liên bang, người nộp đơn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện nhập cư canada vào nhóm Express Entry

  • Có một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian liên tục được trả lương hoặc tương đương trong công việc bán thời gian liên tục trong vòng 10 năm trước đó ở một trong 347 nghề đủ điều kiện được liệt kê theo Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia hiện hành;
  • Kinh nghiệm làm việc phải được phân loại trong Mức kỹ năng 0 (Nghề quản lý), Mức kỹ năng A (Nghề chuyên nghiệp), hoặc Mức kỹ năng B (Nghề kỹ thuật và nghề lành nghề) theo Hệ thống phân loại nghề quốc gia;
  • Đủ điểm theo lưới điểm công nhân lành nghề bao gồm sáu yếu tố. Điểm trúng tuyển hiện tại là 67 điểm
  • Trải qua bài kiểm tra ngôn ngữ từ một bên thứ ba được công nhận và chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ trình độ trung cấp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương ứng với Điểm chuẩn ngôn ngữ của Canada (CLB) là 7
  • Có đủ tài chính
  • Không có lý lịch phạm tội
  • Có sức khỏe tốt 

Các ứng viên đủ điều kiện được đánh giá dựa trên sáu yếu tố để xác định khả năng đủ điều kiện nhập cư vào Canada. Các ứng viên phải đạt được tổng cộng 67 điểm trên 100 điểm có thể để đủ điều kiện.

Các yếu tố lựa chọn là:

  1. Học Vấn;
  2. Ngôn ngữ;
  3. Trải nghiệm làm việc;
  4. Tuổi;
  5. Việc làm được sắp xếp;
  6. Khả năng thích ứng;

Chương trình mới nhằm chọn ra những ứng viên có xác suất định cư kinh tế cao nhất và đóng góp cho Canada. Nó duy trì các tiêu chí trước đó với sự sửa đổi đối với tầm quan trọng tương đối và cấu trúc điểm cho mỗi yếu tố lựa chọn: 

Để được lựa chọn theo chương trình FSW, những người nộp đơn có đủ kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ phải tích lũy tối thiểu 67 điểm trong bảng lựa chọn công nhân lành nghề, phân bổ điểm cho trình độ học vấn, ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, tuổi tác, việc làm và khả năng thích nghi của người Canada.

1. Học vấn – Tối đa 25 điểm

Số điểm tối đa được trao cho giáo dục là 25, với điểm tối đa được trao cho những người nộp đơn có bằng tiến sĩ. Chứng chỉ nước ngoài sẽ được đánh giá bởi một bên thứ ba được chỉ định để xác định điểm tương đương với Canada của họ và điểm sẽ được trao dựa trên điểm tương đương đó. Tại thời điểm này, các tổ chức được chỉ định để đánh giá chứng chỉ là:

  • Comparative Education Service: University of Toronto School of Continuing Studies;
  • International Credential Assessment Service of Canada;
  • World Education Services;
  • Medical Council of Canada.

2. Ngôn ngữ – Ngưỡng tối thiểu 16 điểm, tối đa 28 điểm

Chỉ những ứng viên có khả năng chứng minh trình độ thông thạo từ trung cấp đến cao bằng một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, mới được xem xét. Các ứng viên đáp ứng ngưỡng tối thiểu phải đạt ít nhất 16 điểm theo hệ số lựa chọn này. Trình độ thông thạo ngôn ngữ cao hơn có thể dẫn đến phân bổ lên đến 24 điểm.

Lợi ích của song ngữ được coi là không đáng kể đối với thành công của một cá nhân ở Canada và hệ thống điểm mới giới hạn điểm cho ngôn ngữ chính thức thứ hai ở mức tối đa là 4.

3. Kinh nghiệm làm việc – Tối thiểu 9 điểm, Tối đa 15 điểm

Chương trình mới yêu cầu tối thiểu 1 năm để đủ điều kiện nhập cư canada và thời gian xem xét tối đa là 6 năm.

4. Tuổi – Tối đa 12 điểm

Tối đa 12 điểm sẽ được phân bổ cho các ứng viên trong độ tuổi từ 18 đến 35. Mỗi năm trên 35 tuổi sẽ giảm phân bổ đi 1, không có điểm nào được trao khi 47 tuổi.

5. Việc làm – 0 hoặc 10 điểm

Điểm được phân bổ cho những cá nhân có lời mời làm việc đã được xác nhận tại Canada. Với nỗ lực hợp lý hóa các quy trình liên quan đến thị trường lao động và giảm thời gian xử lý cho người sử dụng lao động và nhân viên tiềm năng của họ, quy trình Ý kiến việc làm được sắp xếp (the Arranged Employment Opinion) sẽ được thay thế bằng quy trình xác nhận việc làm Ý kiến thị trường lao động (LMO) thường được sử dụng trong việc xử lý đơn xin giấy phép lao động Canada .

Để xác thực lời đề nghị tuyển dụng và đạt được điểm cho yếu tố lựa chọn này, nhà tuyển dụng được đề xuất của ứng viên phải chứng minh với Tổ chức Phát triển Kỹ năng và Nhân lực Canada rằng việc thuê một công nhân nước ngoài sẽ có tác động kinh tế trung lập hoặc tích cực đối với thị trường lao động địa phương.

Các ứng viên có thư mời làm việc đã được xác nhận sẽ được 10 điểm theo yếu tố này và thêm 5 điểm trong hệ số lựa chọn Khả năng thích ứng với tổng số 15 điểm.

6. Khả năng thích ứng – Tối đa 10 điểm

Các ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tại Canada trong ngành nghề quản lý, chuyên môn, kỹ thuật hoặc thương mại có tay nghề cao sẽ được cộng điểm tối đa. Như đã đề cập ở trên, một đề nghị tuyển dụng đã được xác nhận sẽ cung cấp 5 điểm khả năng thích ứng. Các điểm cân nhắc khác được trao theo yếu tố lựa chọn này bao gồm: 

  • Đương đơn hoặc vợ / chồng đã học tập tại Canada; 
  • Vợ / chồng có kinh nghiệm làm việc tại Canada trước đây; 
  • Vợ/ chồng có kiến thức về một trong những ngôn ngữ chính thức của Canada.
Skilled Worker Selection Grid
Yếu tố Điểm 
1. Học vấn: tối đa 25 điểm
Tiến sĩ  25
Thạc sĩ hoặc bằng cấp chuyên nghiệp  23
Hai hoặc nhiều bằng sau trung học, trong đó một bằng ba năm hoặc lâu hơn 22
Bằng sau trung học ba năm hoặc lâu hơn 21
Bằng tốt nghiệp sau trung học hai năm, chứng chỉ thương mại hoặc học nghề 19
Bằng tốt nghiệp sau trung học một năm, chứng chỉ thương mại hoặc học nghề 15
Chứng chỉ Giáo dục Trung học 5
2. Ngôn ngữ (Nói,Đọc, Viết , Nghe): tối đa 28 điểm 
2.1. Ngôn ngữ thứ nhất (First Language) 
CLB 9 (từng kỹ năng) 6
CLB 8 (từng kỹ năng) 5
CLB 7 (từng kỹ năng)*

*: áp dụng điểm tối thiểu

4
Cơ bản hoặc không thành thạo 0
Tối đa điểm cho cả bốn khả năng 24
2.2. Ngôn ngữ thứ hai (Second language) 
Trình độ cơ bản  hoặc trở lên (theo khả năng) 1
Không thành thạo 0
Tối đa điểm cho cả bốn khả năng 4
3. Kinh nghiệm làm việc (NOC skill level 0,A,B): tối đa 15 điểm 
1 năm*

*: áp dụng điểm tối thiểu 

9
từ 2 đến 3 năm 11
từ 4 đến 5 năm 13
6 năm hoặc hơn 15
4. Tuổi: tối đa 12 điểm 
18 đến 35 tuổi 12
36 tuổi 11
Ít hơn một điểm mỗi năm cho đến 47 tuổi
5. Việc làm đã được sắp xếp tại Canada: tối đa 10 điểm 
HRSDC – xác nhận lời mời làm việc lâu dài  10
Người nộp đơn ở Canada có giấy phép lao động tạm thời:
+ Được xác nhận bởi HRSDC, bao gồm cả xác nhận của ngành 10
+ Được miễn xác nhận HRSDC theo các hiệp định quốc tế (ví dụ: NAFTA) 10
6. Khả năng thích nghi: tối đa 10 điểm  
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc có tay nghề tối thiểu 1 năm tại Canada 10
Ứng viên đã từng học tập tại Canada 5
Vợ / chồng trước đây đã học ở Canada 5
Vợ / chồng trước đây đã làm việc ở Canada 5
Quan hệ gia đình trên 18 tuổi ở Canada 5
Việc làm được sắp xếp 5
Vợ / chồng thành thạo một ngôn ngữ chính thức 5
Tổng điểm  100

Chính sách của CIC xác nhận rằng Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang, mặc dù được điều chỉnh phù hợp để lựa chọn những cá nhân có trình độ học vấn cao, nhưng không ưu tiên các ứng dụng từ các ngành nghề có tay nghề cao. Với nỗ lực đảm bảo thị trường lao động Canada thu hút đủ lao động trong các ngành nghề, các ứng viên đủ tiêu chuẩn của các ngành nghề hiện có thể đăng ký thường trú theo Chương trình Tay nghề của Liên bang.

Tìm hiểu thêm: Chương trình Express Entry đối với định cư tay nghề

Canada.com.vn

Share this: