I. Tổng quan về chương trình Express Entry 

Những người nhập cư có tay nghề cao có thể sử dụng hệ thống Canada’s Express Entry nộp đơn để trở thành thường trú nhân của Canada. Hệ thống chương trình Express Entry quản lý các đơn xin nhập cư có tay nghề cao và chấp nhận đơn của những người có nhiều khả năng định cư thành công ở Canada và đóng góp cho nền kinh tế của Canada.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh dự định rằng 80 phần trăm đơn đăng ký theo hệ thống Express Entry sẽ được xử lý trong vòng sáu tháng. Hơn nữa, không có thời hạn mà người nộp đơn phải hoàn thành hồ sơ của họ. Cũng không có giới hạn về số lượng đơn đăng ký Express Entry sẽ được chấp nhận. Tuy nhiên, những con số được chọn mỗi năm sẽ phụ thuộc vào mức nhập cư hàng năm của Canada.

Ứng viên nhập cư có tay nghề cao có thể sử dụng hệ thống Express Entry để nộp vào thường trú nhân theo một trong bốn chương trình nhập cư kinh tế: 

  • Federal Skilled Worker Program – Tay nghề kỹ năng Liên Bang
  • Federal Skilled Trades Program – Tay nghề nhóm thợ Liên Bang
  • Canada Experience Class Program – Chương trình kinh nghiệm làm việc Liên Bang
  • Provincial Nominee Program – Chương trình Đề cử Tỉnh bang

II. Nộp thường trú thông qua hệ thống Express Entry 

Bước 1: Tạo hồ sơ online trên hệ thống 

Người nộp đơn sẽ sử dụng hồ sơ Express Entry trực tuyến của họ để cung cấp các thông tin cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) về: 

  • Kinh nghiệm làm việc
  • Giáo dục
  • Khả năng ngôn ngữ
  • Các kỹ năng
  • Thông tin cá nhân khác có liên quan đến việc đánh giá việc nộp đơn

Những người đáp ứng các tiêu chí của một trong ba chương trình định cư tay nghề nêu trên sẽ được chấp nhận vào nhóm ứng viên. Điều quan trọng cần lưu ý là việc thành công vào nhóm ứng viên không tự động dẫn đến lời mời đăng ký thường trú (ITA). Nhận được ITA sẽ phụ thuộc vào các yếu tố được liệt kê dưới đây:

  • Những ứng viên đã có lời mời làm việc được hỗ trợ bởi Thẩm định Tác động Thị trường Lao động – LMIA, sẽ có cơ hội nhận được ITA cao hơn.
  • Những người đã được đề cử tỉnh bang làm hộ khẩu thường trú cũng sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. 
  • Các ứng viên không có thư mời làm việc, LMIA hoặc đề cử của tỉnh bang có thể đăng ký trên hệ thống Job Bank của Canada, tuy nhiên, điều này không bắt buộc. Hệ thống này sẽ giúp ứng viên liên lạc với nhà tuyển dụng. Các ứng viên cũng nên sử dụng các phương tiện độc lập khác để tìm kiếm việc làm khi đang ở trong nhóm ứng viên.

Bước 2:  Nhận Thư mời Đăng ký Thường trú nhân (ITA)

Tất cả các ứng viên trong nhóm Express Entry sẽ được xếp hạng với nhau bằng cách sử dụng một hệ thống dựa trên điểm được gọi là Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS). Theo hệ thống xếp hạng, người nộp đơn được thưởng điểm dựa trên.

  • Các kỹ năng
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Có thư mời làm việc (cho dù ứng viên có được LMIA hỗ trợ hay đáp ứng các yêu cầu thay thế hay không)
  • Được chính quyền cấp tỉnh đề cử thường trú hay không

Các ứng cử viên nhận được điểm CRS cao nhất sẽ được cấp ITA. Sau khi ứng viên nhận được ITA, ứng viên sẽ có 60 ngày để nộp đơn đăng ký thường trú trực tuyến.

Các ứng viên không nhận được ITA có thể ở trong nhóm ứng viên trong 12 tháng. Sau 12 tháng trong hồ sơ, các ứng viên phải tạo Hồ sơ Express Entry trực tuyến mới. Các ứng viên sẽ chỉ được phép tạo một hồ sơ mới nếu họ tiếp tục đáp ứng các tiêu chí liên quan cho chương trình nhập cư tay nghề mà họ đã chọn.

Tìm hiểu thêm: Thư mời nộp hồ sơ thường trú nhân (ITA)

Canada.com.vn

Share this: